Eesti English Русский
Otsi

                    

Uudised

23/09/2020 16:25  Tudu Kooli kriiisplaan

Tudu Kooli kriisiplaan Hakkab kehtima alates: 23.09.2020

Covid-19 ennetamine ja käitumisjuhend haigusjuhtumi korral.

Lasteaed

 1. Mistahes haigustunnusetega (sh nohu ja köha) laps jääb kodusele ravile ning naaseb lasteaeda pärast täielikku paranemist. Lapse haigestumise korral on soovitav pöörduda perearsti poole täpse diagnoosi saamiseks.

 2. Igal hommikul mõõdavad õpetajad kõigi laste kehatemperatuuri mittekontaktse kraadiklaasiga. Palaviku korral ( rohkem kui 37,0© ) palutakse lapsevanemal laps koju viia. Kui lapsevanem ei saa koheselt lapsele järele tulla, isoleeritakse haigustunnustega laps tühjas klassiruumis, kus ta viibib ühe asutuse töötaja valve all kuni lapsevanema saabumiseni.

 3. Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid jälgivad, et kogu päeva vältel oleks tagatud laste ja töötajate hügieenireeglite täitmine. (vt terviseamet.ee/et; Kuidas end kaitsta) Laste käsi pestakse korduvalt sooja vee ja seebiga. Selle võimaluse puudumisel (nt õppekäigul) kasutatakse selleks ettenähtud desinfitseerimisvahendeid. Desinfitseerimisvahendite olemasolu eest vastutab asutuse juht.

 4. Koduseid mänguasju lasteaeda kaasa ei võeta. Erandiks on lapse kaisuloom, mis jäetakse hommikul garderoobi ning antakse lapsele kätte siis, kui ta läheb oma voodisse ( lõunauinaku ajaks).

 5. Hommikul toimub laste vastuvõtmine välisuksel lasteaia töötaja poolt pärast seda, kui lapsevanem on uksekella helinaga andnud saabumisest märku. Vanem lahkub koheselt, lapse vastu võtnud töötaja aitab lapsel lahti riietuda ning suunab ta rühmaruumi.

 6. Lapsevanem lepib kas hommikul või päeva jooksul õpetajaga kokku lapse lasteaiast lahkumise aja, et õpetaja/õpetaja abi saaks lapse kojuminekuks ette valmistada (riietumine, vajalike esemete kaasavõtmine). Laps antakse vanemale üle välisuksel.

 7. Nii lasteaia töötajal (õpetaja, õpetaja abi) kui lapsevanemal on soovitav kanda kaitsemaski võimaliku nakkuse ennetamiseks laste vastuvõtmise/üleandmise ajal nii hommikul kui õhtul.

 8. Informatsiooni vahetamine lasteaia töötajate ja lapsevanemate vahel toimub põhiliselt lasteaedade infosüsteemi ELIIS vahendusel, vajadusel ka telefoni ja e-mailide abil. Lasteaia rühmaruumi telefoni number on 58968047.

 9. Lapse lasteaeda mittetulemisest haigestumise korral teavitab lapsevanem asutust võimalikult varakult.

 10. Covid-19 diagnoosi puhul on haigestunud osapoolel (laps, õpetaja, õpetaja abi ja lapsevanem) soovitav teisi osapooli haigestumisest informeerida, et oleks võimalik nakkuse leviku takistamiseks vajalikke meetmeid kasutusele võtta.

 11. Liikumistunni järgselt desinfitseerib liikumisõpetaja/õpetaja abi kõik tunnis kasutatud õppevahendid.

 12. Muusikatundides kasutatud pillid ja löökriistad desinfitseerib muusikaõpetaja/õpetaja abi koheselt pärast tundi. Puhkpille ei kasutata.

 13. Lasteaia siseruumides toimuvatel üritustel osalevad ainult lapsed kuni antud korralduse muutumiseni. Välitingimustes on ühised üritused koos lastevanematega lubatud, kui on tagatud nõuetekohane inimeste hajutamine (2 m vahemaa mitte oma pere liikmega).

 14. Lasteaia ühised külastused teatrisse, muuseumisse või kinno on ajutiselt katkestatud kuni vastava korralduse muutumiseni.

 15. Lasteaeda ei ole lubatud siseneda ühelgi võõral täiskasvanul ega põhikooli õpilasel.

 16. Lasteaialapsed liiguvad koolisööklasse ainult kindlaksmääratud treppi mööda, et vältida kontakte teiste täiskasvanute (raamatukogu külastajad) ja põhikooli õpilastega.

 17. Kasvõi ühe haigestunu korral tuleb kõigil osapooltel (lapsed, töötajad) jääda karantiini kaheks nädalaks. Tavapärane tegevus lasteaias võib jätkuda pärast karantiini lõppemist juhul, kui ei ole lisandunud uusi nakatunuid.

 18. Karantiini ajal juhendavad õpetajad lapsevanemaid arendavate tegevuste läbiviimisel ELIIS keskkonna vahendusel. E- õpet lasteaias läbi ei viida, kuid õpetajad jagavad lastevanematele erinevaid digi-platvormide linke arendavate tegevuste läbiviimiseks kodustes tingimustes.

 

Kool

 1. Mistahes haigustunnustega (sh nohu ja köha) õpilane jääb kodusele ravile ning naaseb kooli pärast täielikku paranemist. Soovitav on haigestumise korral pöörduda perearsti poole täpse diagnoosi saamiseks.

 2. Õpetajad ja koolijuht jälgivad, et kogu päeva vältel oleks tagatud õpilaste ja töötajate igakülgne hügieenireeglite täitmine. (vt terviseamet.ee/et; Kuidas end kaitsta).

 3. Hommikul mõõdetakse õpilaste kehatemperatuuri, kui ilmneb, et laps tunneb end halvasti. Palaviku korral ( üle 37©) informeeritakse lapsevanemat ja saadetakse laps koju.

 4. Käsi pestakse korduvalt sooja vee ja seebiga. Selle võimaluse puudumisel (nt õppekäigul) kasutatakse selleks ettenähtud desinfitseerimisvahendeid. Desinfitseerimisvahendite olemasolu eest vastutab kooli juhtkond.

 5. Õpilased ei külasta lasteaeda.

 6. Koolimaja II korrusele liigutakse ainult ühte treppi mööda, mis on vastavalt tähistatud.

 7. Omavahelise suhtlemise ajal hoitakse mõistlikku distantsi, võimalusel peetakse kinni 2m reeglist.

 8. Ühiseid õppekäike ja külastusi korraldatakse vaid juhul, kui need toimuvad välitingimustes ning võimaldavad inimeste nõuetekohast hajutamist (2 m vahemaa)

 9. Lapse haigestumise korral teavitab lapsevanem puudumisest klassijuhatajat e-kooli kaudu või telefoni teel. Soovitav on pöörduda perearsti poole täpse diagnoosi saamiseks.

 10. Liikumistunnis kasutatud õppevahendid desinfitseeritakse tunnijärgselt õpetaja poolt.

 11. Muusikatunde viiakse läbi koolisaalis. Laulmise ajal hoitakse kõigi osalejate vahel nõuetekohast distantsi (2 m). Muusikariistad desinfitseerib õpetaja tunnijärgselt. Puhkpille ei kasutata.

 12. Vahetunnis viibitakse võimalusel kooliõuel. Halva ilma korral võivad õpilased suhelda puhkenurgas, hoides nõuetekohast distantsi ning hoidudes kehakontaktidest teiste õpilastega.

 13. Covid-19 diagnoosi korra l(õpilane, õpetaja) on soovitav kooli koheselt informeerida koheselt, et oleks võimalik kasutusele võtta nakkuse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid (kui Terviseamet ei ole seda eelnevalt jõudnud teha).

 14. Ainuüksi ühe Covid-19 haigestunu puhul (õpilane, õpetaja, teenindav töötaja) kuulutatakse koolis välja 2-nädalane karantiin. Kontaktõpe võib jätkuda pärast karantiini lõppu juhul, kui ei ole lisandunud uusi nakatunuid.

 15. Karantiini ajal jätkub õppetöö kaugõppevormis e-kooli vahendusel. Haigestunud õpilased omandavad karantiini ajal omandamata jäänud teemad pärast kooli naasmist aineõpetaja juhendamisel.

 16. Haigestumise korral õpetaja töötamist ei jätka. Talle leitakse asendaja kas oma kollektiivist või väljapoolt kooli kuni õpetaja tervise taastumiseni.

 17. Kaitsemaskide kandmine õppetöö ajal on soovituslik nii õpilastele kui õpetajatele.

 18. Kaitsemaskide olemasolu tagab kooli juhtkond.

 19. Hügieeninõuded ja kaitsemaskide kasutamise juhendi paigutab klassijuhataja klassiruumi seinale nähtavale kohale.

 20. Lapsevanemad ootavad vajadusel oma last kas garderoobis või õues. Vajadusest lapsega kohtuda koolipäeva jooksul teavitatakse klassijuhatajat või direktorit, kes lapse garderoobi suunab. II korruse ruumidesse lapsevanemad ja võõrad täiskasvanud ei sisene.

 21. Raamatukogu/osavalla külastajad sisenevad raamatukogusse õunaaia-poolsest küljeuksest, pidades kinni 2m distantsi nõudest. Soovitav on kanda kaitsemaski. Teisi kooliruume ei külastata.

 22. Kooliruume koristatakse ja pestakse selleks ettenähtud pesuvahendiga koolipäeva järgselt. Koolipingid, ukselingid ja trepikäsipuud desinfitseeritakse iga päeva lõpus.

   

Hädaolukord ja eriolukord

Hädaolukorra või eriolukorra kuulutab välja Eesti Vabariigi Valitsus. Lasteaia ja põhikooli tegevuse korraldamisel lähtutakse EV Valitsuse kehtestatud korrast ja omavalitsuse kriisikomisjoni poolt antud juhistest.

 


Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

Koduleht Elitec'st